หยางหลี่ผิง

สัญชาติที่เป็นเจ้าของ: 

หยางหลี่ผิง เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1958 ในมณฑลยูนาน   หยางหลี่ผิงเป็นทั้งศิลปกรการเต้นรำของจีน รองประธานคณะกรรมการนักเต้นรำ ชุดที่ ๑๐ของจีน   และนักแสดงชั้นแรกระดับประเทศของจีน ได้รับเบี้ยเลี้ยงรัฐบาลพิเศษจากคณะรัฐมนตรีของประเทศจีน และเป็นสมาชิกคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเกรดด้านการเต้นรำพื้นเมืองจีนหยางหลี่ผิงได้เข้าทำงานที่คณะการร้องเพลงและการเต้นรำแห่งสิบสองปันนาใน ปี ค.ศ.1971 ต่อจากนั้นได้ไปทำงานที่คณะการร้องเพลงและการเต้นรำแห่งชาติ และการฟ้อนนกยูงเป็นการฟ้อนที่มีชื่อเสียงหยางหลี่ผิงเป็นนักเต้นรำคนแรกที่ได้ไปจัดงานแสดงที่ไต้หวัน เมื่อปี ค.ศ.1992   การเต้นคนเดี่ยวของหยางหลี่ผิงที่มีชื่อว่าวิญญาณของนกยูงได้รับรางวัลทองการเต้นรำคลาสสิกในศตวรรษที่ยี่สิบของจีนเมื่อปี ค.ศ.1994   การแสดงที่มีชื่อว่าเสียงยูนนาน ซึ่งเป็นการแสดงประเภทเดียวกันกับการแสดงที่ชื่อว่าความประทับใจของมณฑลยูนนาน ได้ประสบความสำเร็จ ในปี ค.ศ.2009 และหยางหลี่ผิงก็กลายเป็นนักเต้นรำคนแรกที่ได้จัดงานเต้นรำคนเดี่ยวของประเทศจีน