กดโปรไฟล์

บริษัทผลิตตีพิมพ์วิดีโอเทปวัฒนธรรมชนชาติยูนนานจำกัดเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจศูนย์วัฒนธรรมมณฑลยูนนานก่อนหน้านี้คือองค์กรการผลิตสิ่งตีพิมพ์วิดีโอเทปวัฒนธรรมยูนนาน  เริ่มวางแผนโครงการปีพ.ศ. สถาปนาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.  พอถึงปีพ.ศ.ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นแบบองค์กรวิสาหกิจ จัดตั้งโดยใช้ชื่อกลุ่มทรัพย์สินวัฒนธรรมยูนนาน ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของกรมวัฒนธรรมมณฑลยูนนาน

หลายปีต่อมาบริษัทมีฐานทรัพยากรที่มั่งคั่งเป็นที่ยอมรับ ผลิตและจัดวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิดีโอเทปเนื้อหาหลักเกี่ยวกับชนชาติในมณฑลยูนนานทั้งสิ้น1,300กว่าชิ้นแล้ว การวางแผนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การถ่ายทำและการตีพิมพ์จำหน่ายมาแล้วหลายเรื่องนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหาดีเลิศเป็นมรดกวัฒนธรรมทางจิตใจ ช่วยปกป้องมรดกที่สืบทอดต่อกันของมนุษย์ ทำให้ผู้คนเข้าใจศิลปะของต่างภาษามากขึ้นทั้งในประเทศและนอกประเทศและเป็นที่พอใจของประชากรชนชาติทุกชนชาติในยูนนาน

สำนักพิมพ์ผลิตวิดีโอเทปวัฒนธรรมชนชาติยูนนานมีการวางแผนดำเนินการโครงการ เรียบเรียงตัวอักษรและตรวจสอบตัวอักษรที่มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งมีการจัดการวางแผนที่ดีมีความพร้อมความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักพิมพ์ได้ผลิตผลงานออกมาเป็นที่พึงพอใจหลายครั้ง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากรัฐบาลจีนสองปีติดกัน และยังได้รับรางวัลสิ่งตีพิมพ์วิดีโอเทปยอดเยี่ยมระดับชาติ

สำนักพิมพ์นี้ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงทำผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยม

●มีการทำงานเป็นทีม ร่วมมือกันอย่างสามัคคี ทำงานเป็นมืออาชีพ

 ●กำลังวางแผนที่จะทำ“เวทีในอินเทอร์เน็ตการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าน้อยของยูนนาน”เปลี่ยนรูปแบบจากแผ่นบันทึกข้อมูลไปเป็นระบบในอินเทอร์เน็ต นำวัฒนธรรมชนชาติที่เป็นอัตลักษณ์นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้คนจำนวนมากได้มาเข้าใจวัฒนธรรมชนเผ่ากลุ่มน้อยพวกนี้มากขึ้น


รางวัลเกียรติยศ

1.เรื่อง“ศิลปะการขับร้องเพลงของชนเผ่ายูนนาน—มหากาพย์ท้องถิ่นมณฑลยูนนาน11บทสำหรับ  ชนเผ่า” ในปี       พ.ศ. ได้รับรางวัลสิ่งตีพิมพ์รัฐบาลจีนครั้งที่3

2.    เรื่อง“มรดกอันสุดท้าย—ดนตรีพื้นบ้านของชนเผ่าน้อยที่มีจำนวนน้อยที่สุด8ชนเผ่าในมณฑลยูนนาน” ในปีพ.ศ. ได้รับรางวัลสิ่งตีพิมพ์ยอดเยี่ยมของจีนครั้งที่6 และรางวัลชื่นชมสิ่งตีพิมพ์จากรัฐบาลจีนครั้งที่ 

3. เรื่อง“ผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อยของชนชาติยูนนาน” ในปีพ.ศ.  ได้รับรางวัลถูกเสนอชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมครั้งที่ 

★“ศิลปะการขับร้องเพลงพื้นบ้านชนชาติในยูนนาน” และ “มรดกอันสุดท้าย” ได้รับรางวัลตีพิมพ์เทปวิดีโอดีเยี่ยมของรัฐบาลจีนสองปีซ้อน    พูดได้ว่ารางวัลตีพิมพ์เทปวิดีโอยอดเยี่ยมของรัฐบาลจีน รางวัลนี้เป็นรางวัลเกรดสูงของมณฑลยูนนานเลยก็ว่าได้ ซึ่งสองเรื่องนี้ที่ได้กล่าวมาก็ได้รับรางวัลนี้มาด้วย

微信图片_20180301151117.png