“มรดกสุดท้าย”ชนชาติอาชาง —03.วันนี้คือวันดีของมนุษยชาติ

ข้อมูลเสียง: 

  “มรดกสุดท้าย—ดนตรีพื้นบ้านของชนเผ่าน้อยที่มีประชากรจำนวนน้อยที่สุด8ลำดับของมณฑลยูนนาน เป็นโครงการสนับสนุนเงินทุนจัดตีแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อประเทศชาติ ได้มีการจัดโครงการวางแผนตีแพร่จัดพิมพ์วิดีโอเทปโดยให้ความสำคัญกับประเทศชาติใน”ครั้งที่12ของโครงการพัฒนาทุก 5ปี” ตามนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลปีพ.ศ.2554 ได้มีการก่อตั้งทำโครงการช่วยเหลือสนับสนุนต้นทุนในเรื่องการตีพิมพ์ของประเทศ ดำเนินต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558ได้รับการตัดสินจากสำนักงานการจัดการวางแผนเงินทุนประเทศว่า “เป็นองค์กรที่ทำงานได้ดีเยี่ยม”ซึ่งเหตุนี้ทำให้ในปีพ.ศ.2559 ได้รับรางวัลสิ่งตีพิมพ์ออกจำหน่ายคุณภาพดีเยี่ยมครั้งที่  6  และรางวัลรัฐบาลสิ่งตีพิมพ์ดีเด่นแห่งประเทศจีนครั้งที่ 4เนื้อเพลงดนตรีพื้นบ้านของชนชาติจะมีเนื้อหาที่ละเอียด บทเพลงจะบอกความเป็นมาที่ครบครัน คือเป็นผลงานชั้นเยี่ยมที่รวมเรื่องราวทั้งหมดไว้  มีข้อมูลมหาศาล และเป็นสิ่งที่ล้ำค่าอย่างมากสิ่งตีพิมพ์จะหนักลักษณะของชนชาติ โดยมีบทเพลงพื้นบ้านรวมทั้งหมด8บทเพลงดังต่อไปนี้ ได้แก่ ดนตรีพื้นบ้านชนชาติปู้หลาง ดนตรีพื้นบ้านชนชาติอางชาง ดนตรีพื้นบ้านชนชาติผูหมี่ ดนตรีพื้นบ้านชนชาตินู่ ดนตรีพื้นบ้านชนชาติจีนัว  ดนตรีพื้นบ้านชนชาติเต๋ออั๋ง  ดนตรีพื้นบ้านชนชาติตรุง และดนตรีพื้นบ้านชนชาติจิงป่อ มีความยาว7,216นาที  มีแผ่นเก็บข้อมูลทั้งสิ้น129แผ่น โดยแบ่งออกเป็นซีดีแบบฟัง112แผ่น จำนวน6,366นาทีและดีวีดีแบบดู17แผ่นจำนวน850นาที   มีบทเพลงในแผ่นซีดีทั้งหมด1,407บทเพลง และมีบทเพลงในแผ่นดีวีดีทั้งหมด183บทเพลง