กื่นเต๋อฉวน

สัญชาติที่เป็นเจ้าของ: 

กื่นเต๋อฉวน (๑๙๕๘-๒๐๐๘) ผู้ชาย สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เริ่มทำงานเมื่อเดือน มกราคม ปี ค.ศ.๑๙๗๖ เป็นช่างฝีมือชั้นสูง เคยเป็นรองประธานคณะกรรมการดนตรีสาขาปี่และพิณน้ำเต้าของประเทศจีน เป็นนักดนตรีเล่นพิณน้ำเต้าที่มีชื่อเสียงของจีน นักเขียนเพลงและนักดนตรี ได้รับการชื่นชมจากวงนักเล่นพิณน้ำเต้าโลกและวงดนตรี และได้รับขนานนามว่า บิดาแห่งพิณน้ำเต้า กื่นเต๋อฉวนเคยไปศึกษา ทำการแสดงและบรรยายเรื่องที่สหรัฐอเมริกา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีและพื้นที่ไต้หวัน ฮ่องกงของประเทศจีน