การป้องกันภาษาที่ใกล้สูญพันธุ์●การสืบทอดความทรงจำจีน

การจัดหมวดหมู่: 

1.2.1.jpg

1.2.2.jpg1.2.4.jpg

ภาษาจางหายสาบสูญมักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ก่อนวัฒนธรรมชนชาติเริ่มจางหาย ต้องรีบนำภาษาท้องถิ่นมาสำรวจวิเคราะห์และบันทึกจดไว้ ทำเช่นนี้อาจจะมีการบันทึกรายละเอียดทุกมุมของภาษาที่กำลังจะจางหายไปได้ แล้วนำมาให้คนรุ่นหลังหลังได้เรียนรู้ เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 สำนักพิมพ์ผลิตวิดีโอเทปวัฒนธรรมชนชาติยูนนานได้ทำสิ่งตีพิมพ์ออกเผยแพร่เรื่อง"การอนุรักษ์และสำรวจตัวอักษรภาษาที่ใกล้จะสูญหายของชนกลุ่มน้อยในมณฑลยูนนาน-ภาษาตูหลง ชนชาติตูหลง" เพื่อช่วยปกป้องตัวอักษรภาษาของชนเผ่าน้อยที่กำลังจะสาบสูญ ทำให้เห็นคุณค่าทางจิตใจวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของของชนเผ่าน้อยให้ชัดขึ้นในที่สุดก็ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากองค์กรเงินทุนพัฒนาตัวอักษรชนชาติแห่งประเทศ

1.2.5.jpg